תמיכה מרחוק .מדריכים. תוכנות לטכנאי . ביקורות
מדריכים Video

Advanced Port Scanner

advanced port scanner

סורק פורטים חינמי

לקבל כתובות בעזרת תוכנה זו ניתן לקבל מידע על רשת המחשבים שאנו רוצים לנטר

IP או PORT פתוח שמהווה בעיית אבטחה

Free port scanner With this software you can get information about the computer network that we want to monitor to receive open IP addresses or PORT which is a security problem

סרטון הדרכה 

סרטון הדרכה

פרסומים באתר

ניקוי מחשב מרוגלה

בדיקת מהירות גלישה